Spoločnosť AQISS patrí do pôsobnosti nadnárodnej siete outsourcingových spoločností, ktoré poskytujú svoje služby v oblasti informačných technológií viac ako 10.000 klientov. Pozícia v nadnárodnej sieti umožňuje čerpať skúsenosti, zdroje ako aj hotové riešenia z tisícov projektov realizovaných vo viac ako 100 krajinách sveta čo poskytuje garanciu našim zákazníkom, že implementované riešenie ako aj poskytnutá služba bude v súlade s "best practice" štandardmi.

Outsourcing jednoznačne slúži budúcemu úspechu našich zákazníkov. Našou úlohou je byť súčasne poradcom i systémovým integrátorom, ktorý zabezpecuje, aby zákazník získal plný osoh zo skúseností našich pracovníkov a ich kompetencií v oblasti informačných technológií.

Filozofiou spoločnosti AQISS je poskytovať zákaznícky orientované outsourcingové riešenia na poli informačných technológií. Našim klientom vieme poskytnúť služby outsourcingu našich IT špecialistov, na základe požiadaviek a potrieb klientov vieme naplánovať, vytvoriť a sprevádzkovať pre nich špecifické softwarové produkty a vieme našim klientom poskytnúť komplexný poradenský servis v oblasti vnútropodnikových procesov a IT technológí.

Svojimi službami dokážeme zvýšiť efektívnosť fungovania našich zákazníkov a dokážeme zvýšiť rýchlosť a schopnosť poskytovania zákazníckych služieb, čím im pomáhame obstáť v tvrdom konkurenčnom prostredí. Spoločne s tímom motivovaných IT špecialistov sa zasadzujeme o riešenia, ktoré pripravujú našich zákazníkov na rastúce technologické požiadavky budúcnosti.